رفتن به بالا

  • کتاب کلیله و دمنه را بشناسیم

    کتاب کلیله و دمنه به مازندران تعلق دارد

    درویش علی کولاییان: کلیله را به کشور هند نسبت می دهند چرا که مهمترینِ دلیل، نقل قول از زبان ایرانیان است.(1) ایرانیان شهادت می دهند که آمدن این کتاب به ایران از کشوری بنام هند بوده است. اگر چنین است، چرا تاکنون نشانه یی از به دنیا آمدن و طلوع این شاهکار در هیچ کجای هند پیدا نشد؟بسیاری از پژوهشگران به دنبال منشا این کتاب بوده اند، از جمله هرتل(2) که او ...